Tarieven bij de dagopvang

Het uurtarief

Het uurtarief voor onze dagopvang bedraagt met ingang van 1 januari 2023 € 9,63 per uur. Tevens is het mogelijk vervroegde en verlengde opvang af te nemen. Het tarief hiervoor bedraagt € 5,00 per half uur.

De facturering

Ter controle ontvangt u vóór betaling de factuur. Middels automatisch incasso vindt uiterlijk op de 27e in de voorafgaande maand betaling van deze factuur plaats. Indien er extra opvang is of nog wordt afgenomen, ontvangt u hiervan een apart factuur