Tarieven bij de dagopvang

Het uurtarief

Het uurtarief voor onze dagopvang bedraagt met ingang van 1 januari 2022 € 8,76 per uur. Tevens is het mogelijk vervroegde en verlengde opvang af te nemen. Het tarief hiervoor bedraagt € 5,00 per half uur.

De facturering

Facturering vindt uiterlijk plaats rond de 29e in de voorafgaande maand. Tevens vindt dan ook betaling middels automatisch incasso plaats. Extra opvang wordt apart gefactureerd. Voor extra opvang wordt het uurtarief voor de tijd die er opvang afgenomen wordt in rekening gebracht.