Inschrijf- en plaatsingsprocedure bij de buitenschoolse opvang

Algemene informatie

Voordat je besluit een rondleiding te plannen, is het vanzelfsprekend mogelijk om direct bij ons een vrijblijvende inschrijving te doen. Op basis van de opgevraagde gegevens wordt er vervolgens contact met je opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

Een inschrijving is vrijblijvend en kan zonder opgaaf van reden worden ingetrokken. Zodra de plaatsing kan worden gegarandeerd zal er om meer (persoonlijke) gegevens worden gevraagd, om vervolgens een opvangovereenkomst op te kunnen maken. 

Een kijkje nemen

Vanzelfsprekend is het mogelijk, voordat je een inschrijving doet, een kijkje te komen nemen bij (een van) onze locaties. Plan hiervoor een rondleiding via onze site. 

Wenperiode

Wanneer de plaatsing is gegarandeerd, worden er wendagen afgestemd. We bieden de mogelijkheid om kinderen van tevoren twee keer kosteloos te laten wennen. Bij voorkeur gebeurt dit op een dag dat er opvang nodig is, zodat je kind direct de groep en leidsters leert kennen en met het ritme van de dag mee gaat. Tevens streven wij er naar dat je er bij de eerste dag op school bij bent of bereikbaar bent, zodat je weet hoe het ophalen van school in zijn werk gaat.

Er zijn enkele regels gebonden aan een plaatsing:

  • Broertjes en zusjes van geplaatste BSO-kinderen hebben voorrang op nieuwe aanmeldingen;
  • óf Kinderen die doorstromen vanuit onze dagopvang hebben voorrang op nieuwe aanmeldingen;
  • Kinderen bezoeken basisschool de Lanteerne, de Zonnewende of Michiel de Ruyter. Kinderen van De Lanteerne vangen we op bij al onze locaties, kinderen van De Zonnewende worden opgevangen bij De Zonnebloem en kinderen die bij Michiel de Ruijter verblijven worden opgevangen bij het Bos of De Zonnebloem, afhankelijk van de plaatsingsruimte.
  • Kinderen die bij de Lanteerne of de Zonnewende verblijven kunnen we tevens voor aanvang van school opvangen.
  • Eén dag per week opvang tijdens schoolweken is mogelijk mits dit qua bezetting van kinderen past. 
  • Flexibele opvang is enkel mogelijk bij locatie De Zonnebloem, mits de kindbezetting dit toe laat. Hierbij kun je denken aan twee dagen opvang per week, wekelijks verschillend.
  • Op sommige dagen is het rustig. Denk hierbij aan vakantiedagen. Kinderen van de Zonnebloem worden tijdens schoolvakanties opgevangen bij locatie het Bos. Dit geldt ook voor kinderen van de Beuken. Indien het maximum toegestane kindaantal wordt overschreden door de aanwezigheid van kinderen van de Beuken, verblijven zij op de eigen locatie.
  • Tijdens enkele schooldagen is de bezetting van onze groepen eveneens laag. Om die reden vangen wij alle kinderen van de BSO, ongeacht vaste opvanglocatie, op woensdagen gezamenlijk op bij het Bos. Dit geldt voor kinderen van de Zonnebloem ook voor de vrijdagen.

Indien je kind geplaatst is op de wachtlijst, ontvang je:

  • 6 maanden voor startdatum meer duidelijkheid over plaats op de wachtlijst
  • 3 maanden voor startdatum meer definitieve informatie over plaatsing