Soorten opvang bij de dagopvang

Kinderopvang Ikke is, op de jaarlijkse Kerstsluiting na, het volledige kalenderjaar geopend. Op basis van deze 51 weken en de opvangdagen wordt er een opvangovereenkomst opgemaakt. 

Het kan voorkomen dat een reguliere opvangdag valt op een nationale feestdag. Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag kunnen, omdat betaling voor deze dagen door loopt, middels een ruildag worden gecompenseerd. Hetzelfde geldt voor de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse op vrijdag.

Flexibele opvang

Bij locatie De Zonnebloem is het mogelijk om flexibele opvang af te nemen. Voor de plaatsingsmogelijkheden kan er contact worden opgenomen met Janneke Mouissie via janneke@kinderopvangikke.nl of kun je ons inschrijfformulier invullen.

Extra opvang of een dagje ruilen

Voor extra opvang of wanneer je incidenteel een dag wil ruilen, kan er een verzoek worden ingediend via ons ouderportaal. Hierbij houden we rekening met de groepsgrootte, groepssamenstelling en de aanwezigheid van vaste medewerkers. De kosten van extra opvang worden achteraf en apart berekend. Ziekte- en vakantiedagen kunnen niet geruild worden. Daarnaast geldt er een maximum van 5 ruildagen per kalenderjaar.