Soorten opvang bij de buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is gedurende 51 weken per jaar geopend. We zijn gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw en voor deze periode wordt er geen opvang in rekening gebracht. Op nationale feestdagen zijn we gesloten, maar loopt betaling van de opvang gewoon door. Dagen die middels een ruildag kunnen worden gecompenseerd zijn: de vrijdag van de Nijmeegse Vierdaagseweek, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Overige feestdagen vallen buiten deze compensatieregeling, omdat deze jaarlijks op een andere dag vallen. 

De vier verschillende overeenkomsten:

In tegenstelling tot de dagopvang, bieden we bij de buitenschoolse opvang verschillende opvangvormen en -overeenkomsten aan.

  1. 51 weken overeenkomst: Opvang gedurende het hele jaar op de contractueel vastgestelde dagen, zoals bij onze dagopvang.
  2. 48 weken overeenkomst: Opvang gedurende de 40 schoolweken + 8 schoolvakantieweken op de contractueel vastgestelde dagdelen. Middels deze vorm is er drie weken opvang per kalenderjaar contractueel niet vastgelegd en kan er bijvoorbeeld kosteloos vakantie worden opgenomen. 
  3. 40 weken overeenkomst: Opvang gedurende  de 40 schoolweken op de contractueel vastgestelde dagdelen. Opvang in schoolvakanties is niet contractueel vast gelegd, maar kan wel als extra opvang worden aangevraagd. 
  4. 11 weken overeenkomst: Opvang gedurende de 11 vakantieweken per schooljaar op de contractueel vastgestelde dagen, met uitzondering van de jaarlijkse Kerstsluiting.  

Bij locatie De Zonnebloem is het daarnaast mogelijk flexibele opvang af te nemen, mits de groepsgrootte en het leiding/kindratio dit toelaat. Vraag naar de mogelijkheden bij Evy du Pré via evy@kinderopvangikke.nl.  

Extra opvang of een dagje ruilen

Incidentele (extra) opvang of incidenteel ruilen van dag, naast de vastgestelde dagdelen is mogelijk, mits de groepsgrootte en het leiding/kindratio dit toelaat. Een verzoek indienen kan via ons ouderportaal. Een leidster van de groep zal deze in behandeling nemen.

Opvang tijdens studiedagen van school

Indien de school op een contractueel vastgestelde dag een studie(mid)dag gepland heeft, kunnen we opvang bieden. Indien je kind aanwezig is, wordt deze opvang als extra opvang naar gelang het uurtarief in rekening gebracht.