Tarieven bij de buitenschoolse opvang

Het uurtarief

Het uurtarief van de buitenschoolse opvang is met ingang van 1 januari 2024 €8,87 per uur. Dit uurtarief is van toepassing op alle contractvormen bij de BSO en geldt tevens voor flexibele opvang. Voorschoolse opvang is mogelijk van 7:30 tot 8:30 en hiervoor wordt het uurtarief berekend. Verlengde opvang, van 18:00 – 18:30, wordt naar rato berekend tegen eveneens het uurtarief.

Facturering

Ter controle ontvangt u vóór betaling de factuur. Middels automatisch incasso vindt uiterlijk op de 27e in de voorafgaande maand betaling van deze factuur plaats. Indien er extra opvang is of nog wordt afgenomen, ontvangt u hiervan een apart factuur.