Inschrijf- en plaatsingsprocedure bij de dagopvang

Algemene informatie

Via onze site kun je een rondleiding aanvragen of een vrijblijvende inschrijving voldoen. 

Om de opvangvraag zo goed mogelijk te beantwoorden, is het prettig als je ons de gewenste locatie, de opvangdagen en ingangsdatum benoemt. Een inschrijving is vrijblijvend en kan zonder opgaaf van reden worden ingetrokken. Zodra de plaatsing kan worden gegarandeerd zal er om meer (persoonlijke) gegevens worden gevraagd om een opvangovereenkomst op te maken.

Een kijkje nemen

Vanzelfsprekend is het mogelijk, voordat je je kind daadwerkelijk inschrijft, een kijkje te komen nemen bij onze verschillende locaties. Een rondleiding kun je aanvragen via onze site. Er wordt spoedig contact met je opgenomen, om een moment in te plannen waarop je zowel kennis met de leidsters als ruimte kunt maken.  

Wenperiode

Wij bieden de mogelijkheid om kinderen van tevoren twee keer kosteloos te laten wennen. Bij voorkeur gebeurt dit op een dag dat er opvang nodig is, zodat je kind direct de groep en leidsters leert kennen en met het ritme van de dag mee gaat.

Plaatsingsprocedure

  • Er is een minimum van twee dagdelen (1 dag) per week, 51 weken per jaar. Om een goede hechtingsband te ontwikkelen vinden wij het van belang dat het kind en de medewerker elkaar minimaal één dag per week zien.
  • Bij onderbezette dagdelen krijgen verzoeken voor een hele dag opvang voorrang.
  • Plaatsing van tweede en meerdere kinderen heeft voorrang boven wisseling van dagen