Inschrijf- en plaatsingsprocedure bij de dagopvang

Algemene informatie

Voordat je besluit een rondleiding te plannen of een inschrijving te voldoen, is het vanzelfsprekend mogelijk om eerst de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. Hiervoor kan er contact opgenomen worden met Janneke Mouissie via janneke@kinderopvangikke.nl. 

Om de opvangvraag zo goed mogelijk te beantwoorden, is het prettig als je ons de gewenste locatie, de opvangdagen en ingangsdatum benoemt. Direct online een inschrijving plaatsen is ook mogelijk, dan worden de benodigde gegevens automatisch opgevraagd. Een inschrijving is vrijblijvend en kan zonder opgaaf van reden worden ingetrokken. Zodra de plaatsing kan worden gegarandeerd zal er om meer (persoonlijke) gegevens worden gevraagd om een opvangovereenkomst op te maken. 

Een kijkje nemen

Vanzelfsprekend is het mogelijk, voordat je je kind daadwerkelijk inschrijft, een kijkje te komen nemen bij onze verschillende locaties. Hiervoor neem je eveneens contact op met de betreffende coördinator van de gewenste locatie. Op dit moment kun je zowel kennis maken met de ruimte als met de leidsters.

Wenperiode

Wij bieden de mogelijkheid om kinderen van tevoren twee keer kosteloos te laten wennen. Bij voorkeur gebeurt dit op een dag dat er opvang nodig is, zodat je kind direct de groep en leidsters leert kennen en met het ritme van de dag mee gaat.

Plaatsingsprocedure

  • Er is een minimum van twee dagdelen (1 dag) per week, 51 weken per jaar. Om een goede hechtingsband te ontwikkelen vinden wij het van belang dat het kind en de medewerker elkaar minimaal één dag per week zien.
  • Bij onderbezette dagdelen krijgen verzoeken voor een hele dag opvang voorrang.
  • Plaatsing van tweede en meerdere kinderen heeft voorrang boven wisseling van dagen