Onze locaties zijn geopend om 7:30u. Vanaf dat moment tot 9:00u kunt u uw kind naar de opvang brengen en indien nodig bijpraten met de aanwezige leidsters. Als u uw kind een keer later wilt brengen of eerder wilt ophalen dan de reguliere tijden, is dat natuurlijk mogelijk. U wordt wel verzocht van tevoren te bellen, zodat leidsters hier rekening mee kunnen houden.

Vanaf 16:00u tot 18:00u kunt u uw kind weer komen halen. Naast een mondeling verslag van de leidsters, kunt u het dagblad en kijk/luisterpapier lezen en de foto’s en/of filmpjes bekijken. Zo krijgt u een compleet beeld van het verloop van die dag bij Ikke.

Wilt u uw kind een keer later brengen of eerder ophalen dan reguliere tijden, dan is dat natuurlijk mogelijk. U wordt wel verzocht van tevoren te bellen, zodat de leidsters hier rekening mee kunnen houden en de rust op de groep zo min mogelijk verstoord wordt.

Indien gewenst kunt u dagen ruilen (met uitzondering van ziektedagen van uw kind) mits er plaats is, de nieuwe dag binnen twee weken valt en u deze op tijd heeft aangevraagd.
Tevens is het mogelijk om van 7:00u tot 7:30u en 18:00u tot 18:30u, tegen een vergoeding van €5,00 per half uur, vervroegde of verlate opvang af te nemen.

Wij zijn in 2019 gesloten op:

  • Pasen: Tweede Paasdag - Maandag 22 april
  • Hemelvaartsdag - Donderdag 30 mei
  • Pinksteren: Tweede pinksterdag - Maandag 10 juni
  • Vierdaagse intocht: Vrijdag 19 juli
  • Kerstsluiting: dinsdag 24 december t/m woensdag 1 januari.

Met ingang van 2019 is het mogelijk op jaarbasis een paar feestdagen te compenseren: Het betreft twee van de drie feestdagen waarop wij gesloten zijn en die jaarlijks op dezelfde dag plaats vinden: Tweede paasdag (een maandag), Hemelvaartsdag (een donderdag) en Tweede Pinksterdag (een maandag). Indien maandagen normaliter uw standaard opvangdagen zijn, kunnen Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag op aanvraag en in de vorm van een ruildag worden gecompenseerd. Indien enkel de donderdag een standaard opvangdag (Hemelvaartsdag) betreft, geldt hiervoor dezelfde regel. Indien u zowel op maandag als donderdag standaard opvang bij ons af neemt, kan er uit twee van deze drie feestdagen worden gekozen. Hierbij houden we, zoals gebruikelijk, rekening met het aanwezige kind- en leidsteraantal.