Het uurtarief van Kinderopvang Ikke is met ingang van 1 januari 2018 € 7,36 per uur. Jaarlijks wordt in overleg met de oudercommissies een verhoging bepaald. 

Het uurtarief voor vervroegde en verlengde opvang bedraagt € 5,00 per half uur.

Facturering vindt uiterlijk plaats rond de 29e in de voorafgaande maand. Tevens vindt dan ook betaling middels automatisch incasso plaats. Extra opvang wordt apart gefactureerd. Voor extra opvang betaalt u het uurtarief voor de tijd die er opvang afgenomen wordt.